Taryfikator Mandatów (prawo jazdy stres po egzaminie)

Taryfikator Mandatów

 

Lp. 

Kwalifikacja
prawna – ustawa Kodeks wykroczeń 

Naruszenie 

Naruszone
przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą* 

Grzywna 

w zł 


I. Przepisy o ruchu pieszych
 

 

art. 90  

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 

art. 14 pkt 1 lit. a  

 

1  

 

1) na przejściach dla pieszych  

 

50  

2  

 

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych  

 

100  

3  

 

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi  

art. 14 pkt 1 lit. b  

100  

4  

art. 97  

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni  

art. 14 pkt 7  

50  

5  

art. 92 § 1 

lub art. 90  

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych  

§ 30 lub 

§ 39 w zw. z 

§ 40 [1]  

50  

 

art. 90 lub art. 97  

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:  

art. 14 pkt 2  

 

6  

 

1) na obszarze zabudowanym  

 

50  

7  

 

2) na obszarze niezabudowanym  

 

100  

8  

art. 90 lub art. 97  

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko  

art. 14 pkt 3  

50  

9  

art. 97  

Przebieganie przez jezdnię  

art. 14 pkt 4  

50  

10  

 

Chodzenie po torowisku  

art. 14 pkt 5  

50  

11  

 

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie  

art. 14 pkt 6  

100  

12  

 

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza  

art. 11 ust. 1  

50  

13  

 

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi  

art. 11 ust. 2  

50  

14  

 

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim  

art. 11 ust. 3  

50  

15  

 

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko  

art. 13  

50  

16  

 

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych  

art. 45 ust. 1 pkt 4  

50  

17  

art. 90 lub art.
97  

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów  

art. 11 ust. 4  

50  

 

 


II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
 


A Zasady ogólne i przepisy porządkowe
 

18  

art. 90 lub art. 97 

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 

art. 16 ust. 4 

150  

19  

 

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem  

art. 16 ust. 5  

100  

20  

art. 90  

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6  

250  

21  

art. 97  

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 

art. 39 ust. 1  

100  

 

 

Przewożenie dziecka w pojeździe:  

 

 

22  

 

1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci  

art. 45 ust. 2 pkt 5 

lub art. 39 ust. 3  

150  

23  

 

2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera  

art. 45 ust. 2 pkt 4  

 

24  

 

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa  

art. 45 ust. 2 pkt 3  

100  

25  

 

Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem  

art. 40 ust. 1  

100  

26  

 

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego  

art. 45 ust. 2 pkt 3  

100  

27  

 

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem  

art. 45 ust. 2 pkt 2  

150  

28  

 

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem  

art. 45 ust. 2 pkt 1  

200  

29  

art. 90 lub art. 97  

Wjeżdżanie na pas między jezdniami  

art. 45 ust. 1 pkt 5  

100  

30  

art. 90  

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego  

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3  

150  

31  

art. 97  

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze  

art. 41  

150  

32  

 

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego  

art. 55 ust. 1  

300  


B Włączanie się do ruchu
 

33  

art. 90  

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu  

art. 17 ust. 2  

300  

34  

 

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym  

art. 18 ust. 1  

200  

35  

 

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego  

art. 18a ust. 1  

200  


C Prędkość i
hamowanie

 

36  

art. 97 albo 

art. 92 § 1  

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h  

art. 20 albo § 27 

lub § 31 [1]  

do 50  

37  

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 – 20 km/h  

 

od 50 do 100  

38  

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h  

 

od 100 do 200  

39  

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 – 40 km/h  

 

od 200 do 300  

40  

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 – 50 km/h  

 

od 300 do 400  

41  

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej  

 

od 400 do 500  

42 

art. 90  

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 

art. 19 ust. 2 pkt2  

od 100 do 300   

43 

 

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym  kierującym 

art. 19 ust. 2 pkt 1  

od 50 do 200 

44  

art. 97  

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed
nimi  

art. 19 ust. 3  

200  

45  

 

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu  

art. 21 ust. 4
lub 

art. 63 ust. 2 pkt 4 

lub ust. 3 pkt 2 lit. d  

zgodnie z lp.
36-41  


D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 

46  

art. 90 lub art. 97  

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić  

art. 22 ust. 6 pkt 4  

od 200 do 400  

47  

 

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych  

art. 22 ust. 6 pkt 1  

200  

48  

 

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru  

art. 22 ust. 5  

200  

49  

 

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem  

art. 22 ust. 2  

150  

50  

art. 90  

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego  pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu  

art. 22 ust. 4  

250  


E Wymijanie, omijanie i cofanie
 

51  

art. 90 lub art. 97  

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu  

art. 26 ust. 3 pkt 2  

500  

52  

 

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu  

art. 28 ust. 3 pkt 4  

250  

53  

art. 90  

Utrudnianie ruchu podczas cofania  

art. 23 ust. 1 pkt 3  

od 50 do 200 

54  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach  

art. 23 ust. 2  

200  


F Wyprzedzanie
 

55  

art. 97  

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi  

art. 26 ust. 3 pkt 1  

200  

56  

 

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi  

art. 27 ust. 4  

200 

57  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania  

art. 24 ust. 1 pkt 2  

250  

58  

art. 97  

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia  

art. 24 ust. 7 pkt 1  

300  

59  

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi  

art. 24 ust. 7 pkt 2

300  

60  

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach  

art. 24 ust. 7 pkt 3  

300  

61  

 

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi  

art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6  

300  

62  

 

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu  

art. 24 ust. 2 – 5  

200  

63  

art. 90 lub art. 97  

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym  

art. 24 ust. 6  

350  

64  

 

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i – w razie potrzeby – zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia  

 

100  

65  

art. 97  

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym  

art. 24 ust. 11  

300  


G Przecinanie się kierunków ruchu

 

66  

art. 90  

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu  

art. 26 ust. 1  

350  

67  

 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną  

art. 26 ust. 2  

350  

68  

 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni  

art. 26 ust. 4 

albo ust. 5  

350  

69  

 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów  

art. 27 ust. 1  

350  

70  

 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią  

art. 27 ust. 3  

350  

71  

art. 90 lub art. 97  

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej  

art. 26 ust. 7  

350  

72  

 

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe  

art. 28 ust. 4
lub ust. 6  

300  

73  

 

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku  

art. 26 ust. 6  

100  

74  

art. 97  

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone  

art. 28 ust. 3 pkt 1  

300  

75  

 

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy  

art. 28 ust. 3 pkt 2  

300  

76  

art. 90 lub art. 97  

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym  

art. 26 ust. 3 pkt 3  

250  

77  

 

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy  

 

50  

78  

 

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy  

art. 25 ust. 4 pkt 1  

300  


H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 

79  

art. 88 lub art. 90  

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza  

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a  

200  

80  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – jak najbliżej krawędzi jezdni  

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b  

100  

81  

art. 97  

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych  

art. 29 ust. 2 pkt 1  

100  

82  

 

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym  

art. 29 ust. 2 pkt 2  

100  

83  

art. 90 lub art. 97  

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza  

art. 30 ust. 3  

100  


I Holowanie
 

84  

art. 97  

Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem  

art. 31 ust. 1 pkt 3  

250  

85  

 

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe  

art. 31 ust. 1 pkt 6  

250  

86  

 

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach  

art. 31 ust. 2 pkt 1  

250  

87  

 

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony  

art. 31 ust. 2 pkt 2  

250  

88  

 

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego  

art. 31 ust. 2 pkt 3  

250  

89  

 

Holowanie
pojazdem z przyczepą (naczepą) 

art. 31 ust. 2
pkt 4  

250  

 

 

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 

 

 

90  

 

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 

art. 31 ust. 1 pkt 2  

100  

91  

 

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 

art. 31 ust. 1 pkt 4  

150  

92  

 

3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 

art. 31 ust. 1 pkt 5  

150  

93  

 

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym  

art. 31 ust. 1 pkt 7  

100  

94  

 

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania  

 

50  


J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
 

95  

art. 97  

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku  

art. 33 ust. 2  

50  

96  

art. 90  

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych  

art. 33 ust. 1  

50  

97  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu  

art. 33 ust. 3 pkt 1  

50  

98  

 

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

art. 33 ust. 3 pkt 2  

50  

99  

 

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów  

art. 33 ust. 3 pkt 3  

100  

100  

 

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd  

art. 33 ust. 4 pkt 1  

150  

101  

 

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny  

art. 33 ust. 4 pkt 2  

100  

102  

 

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika  

art. 33 ust. 5  

50  

103  

 

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni  

art. 34 ust. 5 pkt 2  

100  

104  

 

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem  

art. 34 ust. 5 pkt 3  

100  

105  

 

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek  

art. 34 ust. 5 pkt 4  

50  

106  

 

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi  

art. 35 ust. 1  

100  

107  

 

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować  

art. 35 ust. 2  

50  

108  

 

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi  

art. 37 ust. 1  

50  

109  

 

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt  

art. 37 ust. 2 pkt 1  

50  

110  

 

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia  

art. 37 ust. 2 pkt 2  

50  

111  

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach  

art. 37 ust. 4 pkt 1  

50  

112  

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość  

art. 37 ust. 4 pkt 3  

50  

113  

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni  

art. 37 ust. 4 pkt 4  

50  

114  

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów  

art. 37 ust. 4 pkt 5  

50  

115  

art. 97  

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią  

art. 46 ust. 3  

50  

116  

art. 90 lub art. 91  

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku  

art. 46 ust. 5  

50  

117  

art. 97  

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt  

art. 37 ust. 5  

50  


K Autostrady i drogi ekspresowe
 

118  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej  

art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3  

300  

119  

 

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej  

art. 23 ust. 2  

300  

120  

 

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone  

art. 45 ust. 1 pkt 4  

250  

121  

 

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu  

art. 49 ust. 3  

300  

122  

 

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu  

art. 49 ust. 3  

300  

123  

 

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 

art. 50 ust. 1 pkt 1 

lub ust. 2 pkt 1

300  


L Zatrzymanie i postój
 

124  

art. 90 lub art. 97  

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 

art. 46 ust. 1  

od 100 do 300  

 

 

Zatrzymywanie pojazdu:  

 

 

125  

 

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania  

art. 49 ust. 1 pkt 1  

300  

126  

 

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi  

art. 49 ust. 1 pkt 2  

od 100 do 300  

127  

 

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie  

art. 49 ust. 1 pkt 3  

200  

128  

 

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię  

art. 49 ust. 1 pkt 4  

100  

129  

 

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni  

art. 49 ust. 1 pkt 5  

100  

130  

 

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania  

art. 49 ust. 1 pkt 6  

100  

131  

 

7) przy lewej krawędzi jezdni  

art. 49 ust. 1 pkt 7  

100  

132  

 

8) na pasie między jezdniami  

art. 49 ust. 1 pkt 8  

100  

133  

 

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości  

art. 49 ust. 1 pkt 9  

100  

134  

 

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu  

art. 49 ust. 1 pkt 10  

100  

135  

 

11) na drodze dla rowerów  

art. 49 ust. 1 pkt 11  

100  

136  

art. 84, 90 lub art. 91  

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 

art. 50 ust. 1 pkt 2 

lub ust. 2 pkt 2

150 

137  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku  

art. 47  

100  

138  

 

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej  

art. 46 ust. 2  

100  

139  

 

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym  

art. 46 ust. 3  

od 150 do 300  

140  

 

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd  

art. 49 ust. 2 pkt 1  

100  

141  

 

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo
zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu  

art. 49 ust. 2 pkt 2  

100  

142  

 

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską  

art. 49 ust. 2 pkt 3  

100  

143  

 

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone  

art. 49 ust. 2 pkt 4  

100  

144  

 

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m  

art. 49 ust. 2 pkt 5  

od 200 do 300  


M Używanie świateł zewnętrznych

 

145  

art. 88  

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu  

art. 51 ust. 1 pkt 1  

200  

146  

 

Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego  

art. 51 ust. 1 pkt 2  

100  

147  

 

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania  

art. 51 ust. 1 pkt 1 

lub 3 w zw. z ust. 6  

50  

148  

 

Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu  

art. 51 ust. 1 pkt 3  

100  

149  

 

Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem  

art. 51 ust. 4  

100  

150  

 

Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym  

art. 51 ust. 4  

200  

151  

 

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności  

art. 52 ust. 1 lub 

ust. 2 lub art. 30  ust. 2  

od 150 do 300  

152  

art. 90  

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami  

art. 51 ust. 3  

200  

153  

art. 90 lub art.
97  

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych  

art. 51 ust. 5  

100  

154  

 

Używanie „szperacza” podczas jazdy  

art. 52 ust. 3  

100  


N Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 

155  

art. 90 lub art. 97  

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym  

art. 53 ust. 2  

300  

156  

art. 97  

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim  

art. 60 ust. 1 pkt 1  

200  

157  

 

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych  

art. 60 ust. 1 pkt 2  

200  

158  

 

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne  

 

100  

159  

 

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu  

art. 60 ust. 2 pkt 1  

50  

160  

 

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi  

art. 60 ust. 2 pkt 5  

100  

161  

 

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 60 ust. 3  

100  

162  

art. 90 lub art. 97  

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe  

art. 32 ust. 6  

200  

 

 

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:  

 

 

163  

art. 97  

1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież  

art. 57 ust. 1  

200  

164  

 

2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone  

art. 57 ust. 3  

50  

165  

art. 90  

3) kierującego innym pojazdem  

art. 57 ust. 2  

200  

166  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 

art. 58 ust. 1  

200  

167  

 

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 

art. 58 ust. 2  

200  

168  

 

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych  

art. 54 ust. 1 lub ust. 3  

200  

169  

 

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego  

art. 54 ust. 4  

100  

170  

art. 97  

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic  

art. 60 ust. 1 pkt 3  

50  

171  

 

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem  

art. 60 ust. 2 pkt 2  

do 300  

172  

 

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji  

art. 59 ust. 2  

100  

173  

 

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany  

art. 60 ust. 1 pkt 4  

100  

174  

 

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym  

art. 60 ust. 2 pkt 3  

100  


O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
 

175  

art. 97  

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne  

art. 61 ust. 2 pkt 4  

200  

176  

 

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony  

art. 61 ust. 2 pkt 4  

100  

177  

 

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób  

art. 61 ust. 8 

w zw. z ust. 9  

150  

178  

 

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy  

art. 61 ust. 4  

200  

179  

 

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich  

art. 61 ust. 5  

150  

180  

 

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego  

art. 62 ust. 1  

od 100 do 300  


P Przewóz osób
 

181  

art. 97  

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu  

art. 63 ust. 1  

od 100 do 300  

182  

 

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu  

 

100  

183  

 

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach  

art. 63 ust. 3  

100  

184  

 

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy  

art. 63 ust. 2  

100  

185  

 

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy  

art. 63 ust. 5  

50  


III. Kierujący
 

 

 

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:  

art. 87 ust. 1  

 

186  

art. 94 § 1  

1) uprawnień do kierowania pojazdami  

 

500  

187  

 

2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu  

 

300  

188  

 

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym  

art. 87 ust. 1 

i ust. 3 pkt 1  

100  

189  

art. 95  

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów  

art. 38 

50 za brak
każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250  

  IV. Inne wykroczenia 

190  

art. 85 § 1  

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia
ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego  

art. 45 ust. 1 pkt 8  

400  

191  

art. 100 pkt 2  

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi  

art. 39 ust. 1 pkt 2 

lub 3 [3]  

300  

192  

art. 96 § 1 pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień  

 

300  

 

 

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:  

 

 

193  

art. 96 § 1 pkt 5

1) pojazdu dojazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia 

art. 66  

od 50 do 200  

194  

art. 96 § 1 pkt 4

2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu  

art. 71  

50  

195  

art. 91  

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej  

art. 45 ust. 1 pkt 9  

od 50 do 200  

196  

art. 97  

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli  

art. 45 ust. 1 pkt 10  

100  

197  

art. 100 pkt 4  

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym  

art. 39 ust. 1 pkt 10 [3]  

50  

198  

art. 102  

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości  

art. 30 [3]  

200  

199  

art. 101  

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 

 

200  


V. Znaki i sygnały drogowe
 

 

art. 90 lub art.
92 § 1  

Niestosowanie się
do znaków:  

 

 

200  

 

1) B-3 do B-7
„zakaz wjazdu…”  

§ 18 ust. 1-8 [1]

250  

201  

 

2) B-13 do B-14
„zakaz wjazdu…”  

§ 19 [1]  

250  

202  

 

3) C-12 „ruch
okrężny”  

§ 36 ust. 1 [1]  

250  

203  

 

4) B-15 do B-19
„zakaz wjazdu…”  

§ 20 [1]  

150  

204  

 

5) B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…”  

§ 18 ust. 9-13
[1]  

100  

205  

 

6) B-29

„zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 

§ 24 ust. 1 [1]  

100  

206  

 

7) B-31
„pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”  

§ 25 [1]  

100  

207  

 

8) B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników  

§ 26 [1]  

200  

208  

 

9) B-35

„zakaz postoju”  

§ 28 ust. 1 [1]  

100  

209  

 

10) B-36

„zakaz zatrzymywania się”  

§ 28 ust. 2 [1]  

100  

210  

 

11) B-37 lub B-38
„zakaz postoju w dni…”  

§ 28 ust. 6 [1]  

100  

211  

 

12) B-39

„strefa ograniczonego postoju”  

§ 29 [1]  

100  

212  

 

13) C-1 do C-11
„nakaz jazdy…”  

§ 35 [1]  

250  

213  

 

14) C-13

„droga dla rowerów”  

§ 37 ust. 1 [1]  

100  

214  

 

15) C-14
„prędkość minimalna”  

§ 38 ust. 1 [1]  

100  

215  

 

16) C-17
„nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”  

§ 41 [1]  

400  

216  

 

17) BT-1
„ograniczenie prędkości”  

§ 81 ust. 1 i 2 [1]  

100  

217  

 

18) BT-3

„blokada zwrotnicy”  

§ 81 ust. 3 [1]  

200  

218  

 

19) P-2

„linia pojedyncza ciągła”  

§ 86 ust. 3 [1]  

100  

219  

 

20) P-3

„linia jednostronnie przekraczalna”  

§ 86 ust. 4 [1] 

200  

220  

 

21)

P-4 „linia podwójna ciągła”  

§ 86 ust. 5 [1]  

200  

221  

 

22) P-7b

„linia krawędziowa ciągła”  

§ 86 ust. 8 pkt 2 [1]  

100  

222  

 

23) P-17

„linia przystankowa”  

§ 90 ust. 1 [1]  

100  

223  

 

24) C-18

„nakaz
używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”  

§ 42 [1]  

200  

224  

 

25) P-21 

„powierzchnia wyłączona”  

§ 90 ust. 5 [1]  

100  

225  

art. 92 § 1  

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”  

§ 21 ust. 1 pkt

lub ust. 2 albo 

ust. 4 [1]  

100  

226  

art. 90 lub art. 92 §1  

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99 [1] 

§ 102 ust. 4 [1] 

§ 107 [1]  

100  

 

 

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:  

 

 

227  

art. 90 lub art. 97  

1) D-11

„początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 49 ust. 1  

lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1]  

100  

228  

 

2) D-13

„początek pasa ruchu powolnego”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 49 ust. 3 [1]  

100  

229  

 

3) D-18 lub D-18a „parking…”  

art. 45 ust. 1pkt 4 

w zw. z § 52 ust. 1 – 3 lub 

ust. 4 [1]  

100  

230  

 

4) D-19

„postój taksówek”  

art. 45 ust. 1
pkt 4  

w zw. z § 53 [1]

100  

231  

 

5) F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a, P-8b lub P-8c „strzałka kierunkowa…”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 72 lub 

§ 87 ust. 1 i 2
[1]  

250  

232  

 

6) BT-4

„stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 81 ust. 4 [1]  

200  

233  

 

7) P-18 

„stanowisko postojowe”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 90 ust. 2 [1]  

50  

234  

 

8) P-20

„koperta”

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 90 ust. 4 [1]  

100  

 

art. 90 lub art. 92 § 1  

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:  

 

 

235  

 

1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 2 pkt 2 [1]  

250  

236  

 

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 

§ 100 [1] 

250  

 

 Traryfikator mandatów

* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6,
poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101,
poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002
r. Nr 150, poz. 1240).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.
804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).

We will be happy to hear your thoughts

      Dodaj Odpowiedź

      Shopping cart